Herroepingsformulier

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan
Dare Amsterdam

Gerard Doulaan 21

1181 WR  Amstelveen

Klantenservice@dareamsterdam.nl
020-4413436

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

 
 
— Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                     — Bestelnummer :

 

 

 

 
— Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 
- Naam/Namen consument(en)

 

 
 


— Adres consument(en) :

 

 
 — IBAN Rekeningnummer:

 

 
— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 
 — Datum(DD-MM-YYYY):

 

 
 


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Deze website gebruikt cookies om een zo goed mogelijke website aan te bieden.

Lees onze privacy verklaring

Inloggen

Megamenu

Your cart

There are no more items in your cart